ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανακοίνωση καταβολής βοηθήματος σε τρίτεκνες οικογένειες της Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη ἀνακοινώνεται, ὅτι τήν Δευτέρα 02-01-2023, ξεκινᾶ ἡ καταβολή τοῦ βοηθήματος στὶς τρίτεκνες οἰκογένειες τῆς Ἐπαρχίας μας καὶ θὰ διαρκέσει ἕως καί  τὴν Τετάρτη, 04-01-2023.

Τὸ βοήθημα αὐτό τό ὁποῖο εἶναι μία προσφορά τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ», Ἳδρυμα τοῦ Ἀθανασίου καί Μαρίνας Μαρτίνου, πρός ἐνίσχυση τῶν τριτέκων οἰκογενειῶν τῆς Θράκης, θὰ καταβάλλεται στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀπό ὥρας 9ης πρωινῆς, ἕως ὥρας 1ης μεσημβρινῆς.

Εκ της Ιερής Μητροπόλεως 

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος