ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

“Ανάσα” σε αιωνόβιο πλάτανο δέινει ο Δήμος Μαρώνειας – Σαπών

Ζωή στον αιωνόβιο πλάτανο που βρίσκεται μπροστά στο κεντρικό τέμενος των Σαπών, ο οποίος κινδύνευε να ξεραθεί λόγω αστοχίας κατασκευής παρτεριού που είχε πακτώσει πριν τρία χρόνια με τσιμέντο τις ρίζες του, έδωσαν τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου.

Με παρέμβαση των Δημοτικών Υπηρεσιών αποξηλώθηκαν τα μπετά που βρίσκονταν στον κορμό και στις ρίζες του πλατάνου, προστέθηκαν ποσότητες χώματος και έτσι ένα ιστορικό φυσικό μνημείο της πόλης να καταφέρει να διασωθεί.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος