ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διευκρινίσεις για την παραφιλολογία σχετικά με το εργοστάσιο που θέλει να εγκαταστήσει η ΤΕΡΝΑ στην ΒΙΠΕ Κομοτηνής

Επειδή η παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί γύρω από το εργοστάσιο που θέλει η εταιρεία ΤΕΡΝΑ να εγκαταστήσει στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, είναι τουλάχιστον ενοχλητική και γεμάτη από ανακρίβειες, ως Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία, οφείλουμε, προς πάσα κατεύθυνση, να καταστήσουμε σαφή τα παρακάτω:

1. Από την αρχή η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ροδόπης απέφυγε να γνωμοδοτήσει θετικά ως προς την συγκεκριμένη επένδυση, καθώς η συνδυαστική λειτουργία δύο ενεργειακών μονάδων (ΔΕΗ και ΤΕΡΝΑ) στον ίδιο χώρο, την ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλες και απαγορευτικές εκπομπές ρύπων NOx (οξειδίων του Αζώτου). Την ίδια θέση διατήρησε και μετά τις απαντήσεις της εταιρείας.

2. Στην συνεδρίαση του Π.Σ., και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος Π.Ε. Ροδόπης, δια της κας Αγγελίδου, επανέλαβε πολλές φορές ότι θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων την κατάρτιση μελέτης συνδυαστικής για τις πιθανές εκπομπές ρύπων στην ΒΙ.ΠΕ., από όλες τις υφιστάμενες και προς έγκριση, μονάδες.

3. Στις απαντήσεις της η εταιρεία περιχαρακώθηκε στην υφιστάμενη νομοθεσία που δεν προβλέπει την υποχρέωση της από μέρους της σύνταξης και προσκόμισης τέτοιας μορφής μελέτης, ενώ απέφυγε επίσης να απαντήσει ξεκάθαρα στα διευκρινιστικά ερωτήματα που της απευθύνθηκαν για την θέση που είχε διατυπώσει ότι «είναι απίθανη η ταυτόχρονη λειτουργία των μονάδων της ΤΕΡΝΑ και της ΔΕΗ στην μέγιστη ισχύ τους».

4. Επίσης απέφυγε να απαντήσει για το πόσο συχνά θα ανάβουν και θα σβήνουν οι μηχανές του εργοστασίου, διαδικασία που προκαλεί πολλαπλάσια έκκληση ρύπων από ότι σε συνεχή λειτουργία. Αυτό το τελευταίο φαίνεται ότι είναι αναπόφευκτο με δεδομένο ότι σε λίγα χρόνια μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών θα καλύπτεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και τα εργοστάσια θα λειτουργούν περιοδικά για να καλύψουν την υστέρηση της παραγωγής ενέργειας των Α.Π.Ε. λόγω άπνοιας, παρατεταμένης νεφοκάλυψης ή μεγάλης διάρκειας της νύχτας τους χειμερινούς μήνες.

5. Η περίφημη επένδυση των 300 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά αποκλειστικά μηχανήματα εισαγωγής και δημιουργεί κατά τα λεγόμενα της ίδιας της ΤΕΡΝΑ 60 θέσεις εργασίας από της οποίες οι μισές προφανώς θα αφορούν εξειδικευμένο προσωπικό που θα έλθει από άλλες περιοχές ή και το εξωτερικό. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επένδυση δεν αφορά πρωτίστως την οικονομία της περιοχής.

Μετά τα παραπάνω, η θέση της Παράταξής μας ήταν συνειδητά αρνητική καθώς έχοντας ως γνώμονα αποκλειστικά την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτών της περιοχής, θεωρήσαμε, ομού με τις εμπλεκόμενες αρμόδιες Υπηρεσίες, ότι πριν από την διαμόρφωση μιας μελέτης σαν την προαναφερόμενη δεν θα ήταν δυνατή η έγκριση μιας τέτοιας ρυπογόνου μονάδας στον τόπο μας που θα έθετε σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων αλλά και το μέλλον της ΒΙ.ΠΕ.

Στον αντίποδα, η Διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜ-Θ απέφυγε να δεσμευτεί για την σύνταξη μιας τέτοιας μελέτης καθώς πιθανόν αποτελούσε ή και αποτελεί για την ίδια η προώθηση της επένδυσης αυτής, κομματική υπόθεση στα πλαίσια των εξ Αθηνών πολιτικών εντολών, στις οποίες προσχώρησε κατά πλειοψηφία και η Παράταξη του κου Τοψίδη, προφανώς κινούμενη στην ίδια γραμμή.

Από το Γραφείο Τύπου της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος