ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 12ης Ιανουαρίου 2021 στους Δήμους Μαρωνείας-Σαπών, Αρριανών και Κομοτηνής

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ενημερώνει τους δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 12ης Ιανουαρίου 2021 σε κοινότητες εντός των ορίων του, ότι εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. φύλλου 5438 – 22 Νοεμβρίου 2021) η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προσδιορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την παροχή της.

Η χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής αφορά τους πληγέντες στις κοινότητες κοινότητες Αμαράντων, Ξυλαγανής, Σαπών, Αμφίων Αρίσβης, Εβρένου και Λοφαρίου.

Προθεσμίες για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών:

  1. Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν τον έλεγχο και την έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος – Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε) αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , δηλαδή την 22/11/2021.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • αίτηση προς Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε
  • τίτλους ιδιοκτησίας
  • οδοιπορικό σκαρίφημα
  • φωτογραφίες πληγέντος κτιρίου
  1. Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να καθοριστούν δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομή για ανακατασκευή κτιρίου, πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε. μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά , εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου ή την Έκθεση Αυτοψίας.
  2. Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να καθοριστούν δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομή για επισκευή κτιρίου, πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε. μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας:

α)  ή ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλ την 22/11/2021.

β) ή ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης Αυτοψίας.

Εντός των ίδιων προθεσμιών  δύναται να κατατεθεί και  αίτηση για έκδοση Άδειας  Επισκευής  χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.

Για πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία που είναι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος- Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε στο τηλέφωνο : 2310411859.

Αναλυτικά οι προθεσμίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τρόποι χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής περιέχονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως/τεύχος Δεύτερο/5438/22 Νοεμβρίου 2021, η οποία είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών.

 

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 11ης και 12ης Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C2%CE%A5465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A84%CE%9E?inline=true

 

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος