ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ULV ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών που εφαρμόζει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021 προγραμματίζεται η διενέργεια αεροψεκασμών ακμαιοκτονίας με ULV εφαρμογή.
Πεδίο Εφαρμογής-περιοχές: Φυσικό περιβάλλον της Π.Ε. Ροδόπης
Ώρα έναρξης αεροψεκασμών: μετά την δύση του ηλίου και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 2 ώρες
Προφυλάξεις: παρακαλούμε να μην κυκλοφορούν στο φυσικό περιβάλλον των παραπάνω περιοχών άνθρωποι και ζώα κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του ψεκασμού.
Η εφαρμογή δεν θα γίνει σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο κατά την εκτέλεση της πτήσης από και προς τις περιοχές εφαρμογής ενδέχεται το ελικόπτερο να διέλθει κοντά από κατοικημένες περιοχές, χωρίς αυτό να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες του υπ’ αριθ. 2609/75744/31-03-2021 εγγράφου της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 6ΧΖΠ4653ΠΓ-ΥΛΩ) και της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π οικ. 13110/01-03-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: Ω0Κ3465ΦΥΟ-Δ25).
Η εφαρμογή θα γίνει:
➢ με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι o ASNF Αεροεφαρμογές ΙΚΕ.
➢ με χρήση ελικοπτέρου που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
➢ με συνεχή επίβλεψη από ειδικούς επιστήμονες υπαλλήλους της Περιφέρειας Ανατολικής-Μακεδονίας και Θράκης.
➢ Με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2609/75744/31-03-2021 εγγράφου της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 6ΧΖΠ4653ΠΓ-ΥΛΩ).
Σε περίπτωση που δεν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, ο αεροψεκασμός θα πραγματοποιηθεί εντός των επομένων ημερών.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος