ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Εργασίες επισκευής στην Εγνατία Οδό προς Ίασμο

Στην έκδοση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και τον αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού Κήπων-Ηγουμενίτσας, από τον Δυτικό Α/Κ Κομοτηνής έως τον Α/Κ Ιάσμου στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος, από τις 10-08-2021 έως και τις 04-09-2021 αποφάσισε η Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο συγκεκριμένο τμήμα του τμήματος της Εγνατίας Οδού, κατά μήκος του οποίου σε προκαθορισμένα σημεία θα αποκλειστεί η δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας και η Λωρίδα Έκτακτής Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και σε προκαθορισμένα σημεία θα αποκλειστεί η αριστερή (γρήγορη) λωρίδα κυκλοφορίας.

Σε κάθε περίπτωση η  κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται παραπλέυρως της εκάστοτε ζώνης εργασιών σε λωρίδα κυκλοφορίας διαμορφούμενη από ρυθμιστικές πινακίδες κυκλοφορίας, πλάτους 3,25 μέτρων περίπου.

Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και σε καμία περίπτωση να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το πλάτος της οδού.  To έργο θα εκτελεστεί σε όσα στάδια απαιτηθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο χιλιόμετρα.

Η απόφαση ισχύει από την Τρίτη 10-08-2021 μέχρι το Σάββατο 04-09-2021 και εφαρμόζονται με/από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της εταιρίας «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.» η οποία υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι η διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος