ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Κομοτηνής: Απαλλάσει από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής 170/2020 περί «Αναπροσαρμογής ή µη συντελεστών των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021» απαλλάσσονται από τα συγκεκριμένα τέλη συγκεκριμένες κατηγορίες:

1⃣ Μη ηλεκτροδοτούμενα και µη χρησιμοποιούμενα ακίνητα.
2⃣ Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες εκτός οικισμών λόγω δυσπροσιμότητας.
3⃣ Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

Α. Δημότες δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Οφείλουν να προσκομίσουν εγκεκριμένη αίτηση για τη χορήγηση ΚΕΑ.

Β. Άτομα ή οικογένειες με άτομα με αναπηρίες, με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω και εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ. Οφείλουν να προσκομίσουν:
▪ Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.
▪ Ε1 φορολογικού έτους 2020.
▪ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες:
Α Πολύτεκνοι:
1⃣ Με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ, πλήρη απαλλαγή.
2⃣ Με οικογενειακό εισόδημα από 20.000,01 ευρώ έως και 60.000 ευρώ, απαλλαγή σε ποσοστό 50%.

Γ. Τρίτεκνοι:
Με οικογενειακό Εισόδημα έως 30.000, απαλλαγή σε ποσοστό 50%.
Οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες οφείλουν να προσκομίσουν:
▪ Λογαριασμός ΔΕΗ.
▪ Ε1 φορολογικού έτους 2020.
▪ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
▪ Για όσους έχουν παιδιά που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους βεβαίωση από τη Μονάδα όπου υπηρετούν.
▪ Βεβαίωση μέλους από τον Σύλλογο (προαιρετικά).

Όσοι δημότες επιθυμούν να τύχουν έκπτωσης ή απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού οφείλουν να καταθέτουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο dkomot@otenet.gr.

Για όποιες πληροφορίες, οι δημότες μπορούν να τηλεφωνούν στο 2531352455.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος