ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού από το Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ξεκίνησε από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας η τοποθέτηση των ειδικών κάδων ανακύκλωσης – μπλε με ΚΙΤΡΙΝΟ καπάκι – για τη συλλογή έντυπου χαρτιού.

Οι πρώτοι κάδοι τοποθετηθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πολύ σύντομα θα τοποθετηθούν σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τα σχολεία.

Στους κάδους αυτούς μπορούμε να ρίχνουμε ΜΟΝΟ έντυπο χαρτί, όπως βιβλία, έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά, τετράδια, τυπωμένα χαρτιά και χαρτί περιτυλίγματος.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος