ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του παλαιού δημοτικού σχολείου Προσκυνητών και του περιβάλλοντος αυτού χώρου, στην ΕΦΑ Ροδόπης για 50 έτοι

Μετά από δύο αιτήσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης -η μια στις 30 Νοεμβρίου του 2017 και η άλλη στις 18 Σεπτεμβρίου του 2018- όπου τελικά η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την παραχώρηση παρά τις ομόφωνες αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων τον περασμένο Μάρτιο (2/3/2021) είχαμε μια τρίτη αίτηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων προς το δήμο Μαρωνείας Σαπών με το ίδιο θέμα: “Την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του παλαιού δημοτικού σχολείου Προσκυνητών για αρχαιολογικούς σκοπούς”.

Μέτα από τρεισήμισι χρόνια ένα νέο δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε σήμερα εκ νέου την εν λόγω παραχώρηση και κατόπιν φυσικά της ομόφωνης γνωμοδότησης του δικού μας τοπικού συμβουλίου.
Πιστεύω στη εκφρασμένη βούληση του δημάρχου κ. Χαριτόπουλου να προχωρήσει η παραχώρηση και ελπίζω πως αυτή η προσπάθεια για να γίνει πράξη θα στηριχθεί στο μέτρο που αναλογεί από κάθε συμβαλλόμενο φορέα το Δήμο την Περιφέρεια και τους Βουλευτές μας.
Αυτοί που θα στηρίξουν την προσπάθεια ώστε από όραμα να γίνει έργο θα στηριχθούν και από τους Προσκυνητές, προσωπικά για εμένα αποτελεί συνθήκη ικανή και αναγκαία.

Η εισήγηση μας επί του θέματος:
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος είπε ότι, “το παλαιό δημοτικό σχολείο των Προσκυνητών χτισμένο στη δεκαετία του 1930, αποτελεί αναμφίβολα ένα ιστορικό κτίριο για την ευρύτερη περιοχή καθώς και το πρώτο μεγάλο έργο της ελληνικής πολιτείας για την Κοινότητα των Προσκυνητών.
Σήμερα η επαναλειτουργία του χώρου για αρχαιολογικούς σκοπούς, θα σημάνει με τον καλύτερο τρόπο την ουσιαστική και βιώσιμη επανεκκίνηση που έχουμε ανάγκη στην περιοχή μας, αφήνοντας πίσω την πικρία της εγκατάλειψης πολλών χρόνων.
Ευχόμαστε λοιπόν να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια ως την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του σημαντικότατου για την περιοχή μας έργου, ώστε με την παλιά του αίγλη αυτός ο χώρος να προσφέρει ουσιαστική στήριξη στις ανάγκες της εφορείας αρχαιοτήτων.
Επίσης η αξιοποίηση του χώρου αυτού που αποτελεί ταυτότητα και ιστορικό σημείο για τους Προσκυνητές θα συμπέσει με τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ανταλλαγή των πληθυσμών και την εγκατάσταση των προγόνων μας στην περιοχή.”

‘Υστερα ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν΄αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Προσκυνητών μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του, το σχετικό έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων, την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ υπέρ της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του παλαιού δημοτικού σχολείου Προσκυνητών και του περιβάλλοντος αυτού χώρου, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης για διάρκεια 50 ετών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. – 1 – / 2021
Για το σκοπό που συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Παρασκελίδης Παναγιώτης 

Τα μέλη

Νικολόπουλος Χρήστος

Αλεξανδρίδου Ιωάννα
Μπογιουκλής Απόστολος
Ναλμπαντάκης Στέφανος

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος