ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Έργα σε λιμνοθάλασσες της Ροδόπης προγραμματίζει ο Νίκος Τσαλικίδης

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Νίκος Τσαλικίδης πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα επίσκεψη σε λίμνες και λιμνοθάλασσες της ΠΕ Ροδόπης, μαζί με εκπρόσωπους φορέων.

Ο κ. Τσαλικίδης ανέφερε τα εξής: «Σε επιτόπιες επισκέψεις στις λίμνες και λιμνοθάλασσες της Ροδόπης, συζητήσαμε με εκπροσώπους των φορέων διαχείρισης, ενόψει της ολοκλήρωσης του σχεδιασμού προστασίας και αποκατάστασης των οικοσυστημάτων και αξιοποίησης των υδροβιότοπων της περιοχής. Το επόμενο διάστημα θα κατατεθεί προς ένταξη χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» ολοκληρωμένος φάκελος για την προώθηση έργων αναβάθμισης των υδατικών οικοσυστημάτων στις λιμνοθάλασσες της περιοχής.

Τα έργα που προτείνεται να πραγματοποιηθούν αφορούν:

αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, επισκευές και αντικατάσταση ιχθυοφραγμών, διάνοιξη στομίων επικοινωνίας με τη θάλασσα, εκβαθύνσεις ρηχών περιοχών και δεξαμενών διαχείμασης με στόχο την καλύτερη κυκλοφορία των υδάτων και την ενίσχυση της ιχθυοπαραγωγής.

ο περιβάλλον συνιστά πηγή ζωής και πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης, γι΄αυτό χρειάζεται τη διαρκή μέριμνα μας, προστατεύοντας το!»

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος