ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εφάπαξ ειδικό βοήθημα από το Δήμο Ιάσμου για επανασύνδεση στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ο Δήμος Ιάσμου ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου ότι η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 3088/Β΄/24-7-2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δίνει τη δυνατότητα στήριξης καταναλωτών των οποίων η κύρια κατοικία έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, υπό τη μορφή παροχής εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επιδότησης των οφειλών τους, προκειμένου να επανασυνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος αντιστοιχεί σε ποσό που καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, για συνολικές οφειλές:
α) έως 6.000€, θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής.
β) από 6.001€ και έως 9.000€, θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75% της οφειλής.
γ) από 9.001€ και έως 12.000€, θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50% της οφειλής.
δ) από 12.001€ και άνω, θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30% της οφειλής.

Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, το ποσό και ο αριθμός των οποίων θα ορίζονται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, το ειδικό βοήθημα θα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου, ο οποίος και θα εκδίδει εντολή επανασύνδεσης που θα υλοποιείται από τη ΔΕΔΔΗΕ χωρίς χρέωση τελών επανασύνδεσης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Για την υποβολή της σχετικής αίτησης, οι προς εξέταση δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:
Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας τους.
Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/2020.
Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α., μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιάσμου.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τριμελή Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 1019/2020 Απόφαση Δημάρχου Ιάσμου, αποτελούμενη από εκπρόσωπο του Δήμου Ιάσμου, της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία δύναται να ζητεί είτε την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών, είτε τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας, είτε η ίδια να διενεργεί κατ’ οίκον επίσκεψη για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων:
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιάσμου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2534350127

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος