ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ θὰ λειτουργήσουν  ἐφέτος οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Στὶς νέες σύγχρονες καὶ ἄρτιες ἐγκαταστάσεις στὴν περιοχή Κρυονερίου Προσκυνητῶν, σὲ ἕνα εἰδυλλιακό, παραθαλάσσιο τοπίο τὰ παιδιά, μὲ τὴν φροντίδα καὶ τὴν ἀνιδιοτελῆ προσφορά τῶν στελεχῶν καί τῶν κυριῶν πού διακονοῦν στίς Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ παίξουν, νὰ ψυχαγωγηθοῦν, νὰ ἀποκτήσουν νέους φίλους, νὰ ἐξασφαλίσουν μιὰ εὐχάριστη καὶ ἁρμονική κοινωνική συμβίωση καὶ νὰ γνωρίσουν τὴν ὀμορφιά καὶ τὸ νόημα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.

Ἐφέτος θὰ λειτουργήσουν τέσσερις Κατασκηνωτικές Περίοδοι, ὡς ἑξῆς :

α. Ἀπό 1 ἕως 8 Ἰουλίου, γιὰ κορίτσια ἀπό Γ΄ ἕως Στ΄ τάξεως Δημοτικοῦ.

β. Ἀπό 8 ἕως 15 Ἰουλίου, γιὰ κορίτσια ἀπό Α΄ τάξεως Γυμνασίου ἕως Β΄ τάξεως Λυκείου.

γ. Ἀπό 15 ἕως 22 Ἰουλίου, γιὰ ἀγόρια ἀπό Γ΄ ἕως Στ΄ τάξεως Δημοτικοῦ.

δ. Ἀπό 22 ἕως 29 Ἰουλίου, γιὰ ἀγόρια ἀπό Α΄ τάξεως Γυμνασίου ἕως Β΄ τάξεως Λυκείου.

Οἱ ἐγγραφές ξεκίνησαν καὶ θὰ διαρκέσουν ἕως τὶς 25-6-2021. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἀπευθύνωνται γιὰ περισσότερες πληροφορίες στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (κ. Χρῆστος Οἰκονόμου καὶ κα Κυριακή Δερμεντζόγλου, Σισμάνογλου 18, τηλ. 2531022642) καὶ στούς Ἐφημερίους τῶν Ἐνοριῶν τους.

Ἡ ἀγάπη μας γιὰ τὰ παιδιά, τὸ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης καὶ ἡ ἐμπειρία τόσων ἐτῶν ἀποτελοῦν ἐχέγγυο γιὰ τὴν ἀσφαλή καὶ εὐχάριστη διαμονή τῶν παιδιῶν στὶς Κατασκηνώσεις μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος