ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκριζώσεις πρέμνων σε δημόσιους χώρους της Κομοτηνής

Εργασίες εκρίζωσης πρέμνων (το τμήμα του κορμού που απομένει πάνω από το έδαφοςμετά το κόψιμο του δέντρου) πραγματοποιεί η Δημοτική Αρχή δια του Τμήματος Πρασίνουσε πεζοδρόμια, πλατείες, παιδικές χαρές, σχολεία, στο Θερινό Θέατρο, στο Πάρκο της Αγίας Παρασκευής και στο Παρκάκι της Περιφέρειας. Η εκρίζωση του εναπομείναντος τμήματος του κορμού γίνεται με σκοπό τη λειτουργικότερη χρήση των συγκεκριμένων χώρων καθώς επίσης την αναβάθμιση των χώρων πρασίνου  στην προοπτική της αύξησης του αστικού πρασίνου στον ∆ήµο Κομοτηνής. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά στις παιδικές χαρές που βρίσκονται στην διαδικασία πιστοποίησης είναι μια απαραίτητη διαδικασία καθώς είναι χώροι αναψυχής παιδιώνκαι δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλειά τους, τις ώρες του παιχνιδιού.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκρίζωσης θ’ ακολουθήσει φύτευση, υποστύλωση και προστασία νέων δένδρων για να παρέχουν σκίαση τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και να βελτιωθεί η αισθητική της πόλης.

Η παρουσία των πρέμνων σε αρκετά σημεία οφείλεται στην ξήρανση δέντρων που προκλήθηκε απόδιάφορες ασθένειες αλλά και από τη φυσιολογική γήρανσή τους. Επιπλέονοφείλεται στην εκτέλεση τεχνικών έργων αλλά και την υποχρεωτική κοπή τους εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που οδήγησαν σε πτώση τους.

Ο σχεδιασμός για τις εκριζώσεις και η επίβλεψη του έργου γίνεται από το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής και από τις αρχές του 2021 θα ξεκινήσουνοι φυτεύσεις νέων δεντρυλλίων σε δρόμους όπως η Υψηλάντου αλλά και σε παιδικές χαρές και πλατείεςπροκειμένου να προχωρήσει η αποκατάσταση.

Τα παραπάνω πρέμνα προήλθαν κυρίως μετά την κοπή δέντρων για τα οποία εκδόθηκαν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις καθώς δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. Όλα τα άχρηστα υλικά που παράγονται από τις εκριζώσεις μεταφέρονται  σε χώρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος