ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τήν πρωΐαν τῇς Παρασκευῆς, 28ης Μαΐου 2021 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Κομοτηνῆς, θὰ τελεσθῇ Θεία Λειτουργία καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τοῦ τελευταίου Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου καί τῶν σύν αὐτῷ ἀναιρεθέντων Κληρικῶν καί λαϊκῶν, πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλευούσης, τῆς ὁποίας θά προστῇ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας.

Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας θά ἐκφωνήσει ἡ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος τῆς Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Δ.Π.Θ. Καθηγήτρια, κ. Μαρία Τζιάτζη.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος