ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιήγηση στο Ιστορικό Κέντρο της Κομοτηνής από πρωτοβουλία πολιτών “Σιτάλκης”

Η νέα πολιτιστική κίνηση Πρωτοβουλία Πολιτών Ροδόπης “Σιτάλκης” διοργάνωσε πολιτιστική περιήγηση στο κέντρο της Κομοτηνής, όπου ο ιστορικός Ιορδάνης Αραμπατζής μίλησε για την ιστορία της πόλης από την ίδρυση της μέχρι σήμερα.

Θα ακολουθήσουν νέες πολιτιστικές δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες σκοπό έχουν την ανάδειξη του πλούσιου ιστορικού παρελθόντος της Ροδόπης, που σε μεγάλο βαθμό είναι άγνωστο.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος