ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εργασίες συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κομοτηνή

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε τμήματα οδών της πόλης της Κομοτηνής κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας του Δήμου Κομοτηνής.
αποφασίστηκε η έκδοση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και αποκλεισμό του ρεύματος κυκλοφορίας στις παρακάτω οδούς της πόλης της Κομοτηνής προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας του Δήμου Κομοτηνής, σύμφωνα και με την συνημμένη στο ανωτέρω (5) σχετικό μελέτης εργοταξιακής σήμανσης:
α. Οδός Λεωφόρος Δημοκρατίας από την συμβολή με την οδό Ορφέως έως και την συμβολή με την οδό Μυρτίδου Κοσμά Αποστολίδη (εργασίες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας).
β. Οδός Θησέως – Λεωφόρος Ηρώων 1940-41 από την συμβολή με την οδό Λ. Δημοκρατίας έως και την συμβολή με την οδό Αγίας Βαρβάρας (εργασίες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας).
γ. Οδός Μάρκου Μπότσαρη από την συμβολή με την οδό Κονδύλη έως και την συμβολή με την οδό Υψηλάντου.
δ. Οδός Ρωσσίδη από την συμβολή με την οδό Παναγιώτη Έλλη έως και την συμβολή με την οδό Γεωργίου Παπανδρέου.
ε. Οδός Καζαντζάκη από την συμβολή με την οδό Βιστωνίδας έως και την συμβολή με την οδό Ρωσσίδη.
στ. Οδός Σαχαρίδη από την συμβολή με την οδό Γιάννη Βλαμίδη έως και την συμβολή με την οδό Ξάνθης.
ζ. Οδός Εγνατίας από την συμβολή με την Λ. Ηρώων 1940-41 έως και την συμβολή με τις οδούς Φιλίππου/Πίνδου (εργασίες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας).
η. Οδός Δημοκρίτου από την συμβολή με τις οδούς Συμεωνίδου/Μακεδονίας έως και την συμβολή με τις οδούς Ορφέως/Μακεδονίας.
θ. Οδός Ορφέως από την συμβολή με τις οδούς Θησέως/Δημοκρίτου/Δημ. Μπλέτσα έως και την συμβολή με τις οδούς Δημοκρίτου/Μακεδονίας.
ι. Οδός Εθνικής Αντίστασης και Φιλίππου από την συμβολή με την οδό Γεώργιου Παπανδρέου έως και την συμβολή με την οδό Μοσκώφ.
ια. Οδός Κοσμά Αιτωλού από την συμβολή με την οδό Θεοδωρίδη έως και την συμβολή οδό Γεώργιου Παπανδρέου.
ιβ. Οδός Σισμάνογλου από την συμβολή με την οδό Δελφών έως και την συμβολή οδό Κωνσταντινουπόλεως.
ιγ. Οδός Ζυμβρακάκη από την συμβολή με την οδό Σισμάνογλου έως και την συμβολή με την οδό Κουρτίδη.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα εφαρμόζονται ανάλογα οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
α. Στις οδούς μονής κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται αποκλεισμός του ρεύματος κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού που θα λαμβάνουν χώρα οι εργασίες και η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς.
β. Στις οδούς διπλής κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται αποκλεισμός του ρεύματος κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού που θα λαμβάνουν χώρα οι εργασίες και η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο έτερο ρεύμα κυκλοφορίας (αντίθετης κυκλοφορίας) θα πραγματοποιείται κανονικά.
γ. Στα τμήματα των οδών που θα εκτελούνται οι εργασίες θα πραγματοποιείται προσωρινή απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων.
δ. Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα των εργασιών θα πραγματοποιείται από παρακείμενους οδούς.
ε. Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμός του ρεύματος κυκλοφορίας των τμημάτων των οδών που θα εκτελούνται οι εργασίες δεν θα υπερβαίνει τις οχτώ (8) ώρες

Το ακριβές χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής και να γνωστοποιείται εγγράφως στην Διεύθυνση μας.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα (τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης κ.λ.π.) για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της υπ’ άριθ. ΔΟΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/20-05-2011) Απόφαση του κ. Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας. Μετά το πέρας αυτών θα απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και οι οδοί θα αποδίδονται πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρές από ξένες ύλες.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος