ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

“Επιτρέπεται στους μόνιμους κατοίκους των οικισμών Δήμου Μαρωνείας – Σαπών η συλλογή και μεταφορά των δασικών προϊόντων”

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από την με αριθμό 37/2022 δασική αστυνομική ρυθμιστική διάταξη περί ρυθμίσεως της συλλογής, διαμόρφωσης και μεταφοράς δασικών προϊόντων – υπολειμμάτων των εργασιών του έργου «Αντιπυρική προστασία στις αισθητικές αναδασώσεις παραλιακής ζώνης Ιμέρου και Προσκυνητών ΠΕ Ροδόπης» που εκδόθηκε από τη Δ/νση Δασών Ροδόπης, επιτρέπεται στους μόνιμους κατοίκους των οικισμών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών η συλλογή, διαμόρφωση και μεταφορά των δασικών προϊόντων – υπολειμμάτων των εργασιών του ανωτέρω έργου για κάλυψη των ατομικών τους αναγκών, χωρίς να παρέχεται το δικαίωμα σ’ αυτούς να προβαίνουν στην πώλησή τους και εκτός των περιοχών οι οποίες αναφέρονται στη συγκεκριμένη ρυθμιστική διάταξη.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι και 22 Ιουλίου 2022
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  3. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας (πρέπει να προσκομιστεί εκκαθαριστικό 2021)
    ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος