ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Ερωτήματα της Νέας Περιφερειακής Αναγέννησης στην 3η ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής ΑΜΘ

Την 27η Μαΐου παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου από την Καβάλα, ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Χριστόδουλος Τοψίδης, το σύνολο των έργων, των παρεμβάσεων και των πρωτοβουλιών που ήδη δρομολόγησε η διοίκηση του, όπως είπε, για τις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Θάσου.
Μάλιστα επισήμανε ο κ. Τοψίδης ότι «ο απολογισμός αυτός είναι αποτέλεσμα της διαφορετικής λειτουργίας της Περιφέρειας ΑΜΘ» από τη δική του διοίκηση.

Με βάση όλα όσα ανακοινώθηκαν, προκύπτει η ανάγκη για μια σειρά από διευκρινίσεις για την προετοιμασία των φακέλων και για την τελική ένταξη, δηλαδή την εξασφάλιση χρηματοδότησης για όλα αυτά τα έργα.

Θα περιμέναμε ο κ. Τοψίδης αντί να κάνει προσπάθεια να οικειοποιηθεί το έργο της δικής μας διοίκησης, να κάνει έστω και μια αναφορά ότι ο σχεδιασμός, η μελέτη και η χρηματοδότηση των έργων ξεκίνησε πολύ πριν την ανάληψη των καθηκόντων της Περιφερειακής Αρχής από αυτόν.

Για όλα όσα ανακοινώθηκαν, ζητάμε:
• τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης της προετοιμασίας των φακέλων από την τεχνική υπηρεσία όπου δεν υπάρχει απόφαση χρηματοδότησης
• τις ακριβείς ημερομηνίες εξασφάλισης της χρηματοδότησής τους, δηλαδή τις ημερομηνίες ένταξής τους σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, όπου υπάρχει απόφαση χρηματοδότησης
για να μάθουν οι συμπολίτες μας την πραγματική αλήθεια.

Εκ μέρους της
Νέας Περιφερειακής Αναγέννησης

Χρήστος Μέτιος
Κωνσταντίνος Αντωνιάδης

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος