ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξοπλισμός προσβασιμότητας σε παραλίες του Δήμου Κομοτηνής για άτομα με αναπηρία

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης του Έργου «Προμήθεια & Τοποθέτηση εξοπλισμού για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και άλλων κατηγοριών με κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δήμου Κομοτηνής», συνολικού προϋπολογισμού 239.909 ευρώ. Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε τέσσερα σημεία στις παραλίες Φαναρίου και Μέσης του Δήμου Κομοτηνής. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής ένταξης ατόμων με αναπηρία και η δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ειδικής κατηγορίας τουρισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο εξοπλισμός αφορά σε: Σύστημα αυτόνομης διάταξης πρόσβασης, ολοκληρώνοντας την αλυσίδα προσβασιμότητας από το σημείο στάθμευσης οχημάτων έως τη θάλασσα για άτομα με κινητικά προβλήματα και άτομα με προβλήματα όρασης. Η τοποθέτηση του εξοπλισμού καινοτόμων συστημάτων πρόσβασης θα είναι μη μόνιμου χαρακτήρα, θα γίνεται με απλή στερέωση, από κατάλληλα υλικά που δεν αλλοιώνουν το περιβάλλον. Στα συγκεκριμένα σημεία θα αναπτυχθεί ένα ειδικά διαμορφωμένο δίκτυο κύριων και δευτερευόντων κινητών διαδρόμων, διαφορετικού μήκους σε κάθε ένα σημείο παρέμβασης, από την έναρξη της παρέμβασης μέχρι τη θάλασσα και θα γίνει προμήθεια ειδικού εξοπλισμού προσβασιμότητας για επιμέρους κατηγορίες ανάπηρων.

Για παράδειγμα, το σύστημα αυτόνομης καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης θα τους επιτρέπει να εισέρχονται στη θάλασσα ανεξάρτητα από το βάθος και να κολυμπούν με ασφάλεια, χωρίς την ανάγκη παρουσίας συνοδού, με τη χρήση συγκεκριμένων εξαρτημάτων:

  • Πίνακας καθοδήγησης εδάφους με εκπομπή σημάτων ήχου και αφής, που θα δίνουν πληροφορίες για την ασφαλή μετακίνηση προς την παραλία κατά την έξοδο από το νερό.
  • Φάροι εδάφους, που θα επιτρέπουν στους χρήστες να βρίσκουν τη θέση τους στην παραλία, με αισθητήρα αφής από εύκολα αναγνώσιμα σύμβολα, για να επιτρέπεται στον χρήση ο εύκολος εντοπισμός του και η ένδειξη κατειλημμένου.
  • Σημαδούρα προσανατολισμού θαλάσσης με μηχανισμό ηχητικών σημάτων.
  • Αδιάβροχος τηλεχειριζόμενος πομπός που σε συνδυασμό με τον πίνακα παραλίας και τις σημαδούρες θάλασσας επιτρέπει στον χρήστη τον εύκολο προσανατολισμό του.
  • Φορητή μονάδα λήψης σημάτων προειδοποίησης κινδύνου με επιτραπέζια κεραία λήψης σημάτων, η οποία θα λαμβάνει σήματα κινδύνου, σε περίπτωση κλήσης από έναν χρήστη.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, το έργο θα επιτρέψει την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε σημεία σκίασης και ανάπαυσης, με κινητά πάνελ. Επίσης το έργο περιλαμβάνει αμφίβιο αμαξίδιο για άτομα με κινητικά προβλήματα και μη αυτοεξυπηρετούμενα. Εξάλλου, οι ειδικοί διάδρομοι θα παρέχουν εύκολη πρόσβαση όχι μόνο σε άτομα με αναπηρία, αλλά μεταξύ άλλων σε γονείς με καροτσάκια, άτομα τρίτης ηλικίας, εγκύους, άτομα με ασυνήθεις σωματικές διαστάσεις και βέβαια σε όσους χρησιμοποιούν οποιουδήποτε τύπου αμαξίδιο.

Το σχέδιο επίσης περιλαμβάνει χώρους υγιεινής ΑμεΑ και ειδικούς κάδους απορριμμάτων.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος