ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Για την πλήρη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής»

Κοινοβουλευτική Ερώτηση ομάδας ΚΚΕ

Ο Δήμος Κομοτηνής αποτελεί έναν δήμο με αυξημένες ανάγκες, ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά. Εκτός από την πόλη της Κομοτηνής, ο δήμος περιλαμβάνει περίπου 50 οικισμούς, ορεινές, πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές με σημαντικές διαφοροποιήσεις και ιδιαιτερότητες η κάθε μία, υποβαθμισμένους οικισμούς στα όρια της πόλης και γειτονιές με αυξημένες ανάγκες. Ταυτόχρονα, η Κομοτηνή ως κέντρο της Π.Ε. Ροδόπης και της Περιφέρειας εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό διερχομένων, καθώς και σημαντικό αριθμό φοιτητών που φοιτούν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ωστόσο ο Δήμος Κομοτηνής παραμένει υποστελεχωμένος εδώ και αρκετά χρόνια και η κατάσταση γίνεται χειρότερη κάθε χρόνο, αφού δεν καλύπτονται οι υπάρχοντες ελλείψεις σε προσωπικό, οι οποίες αυξάνονται συνεχώς λόγω των πολλών συνταξιοδοτήσεων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ροδόπης, ο μέσος όρος ηλικίας δημοτικών υπαλλήλων είναι τα 53 έτη και σε σύνολο 263 υπαλλήλων, οι 44 είναι άνω των 60 χρονών, οι 125 είναι από 50 μέχρι 59 χρονών κι οι υπόλοιποι υπάλληλοι κατατάσσονται σε μικρότερες ηλικίες, το οποίο σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια το πρόβλημα θα ενταθεί ακόμη περισσότερο.

Το ποσοστό κάλυψης των οργανικών θέσεων είναι περίπου 65%, ενώ υπάρχει σημαντική έλλειψη σε επιστημονικό προσωπικό και ιδιαίτερα σε ειδικότητες μηχανικών και κοινωνικών επιστημόνων. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι ο Δήμος Κομοτηνής εξυπηρετεί και τους υπόλοιπους τρεις δήμους της Ροδόπης, που είναι επίσης υποστελεχωμένοι.

Στην Ερώτηση του ΚΚΕ (4102/10.3.2017) για την υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών (523/10.04.2017) ήταν ότι θα ζητούσε έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών για την κάλυψη 5 θέσεων, 3 Π.Ε. Μηχανικών, 1 Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και 1 Π.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών.

Έκτοτε δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καν αυτή η διαδικασία για την πλήρωση των προαναφερόμενων θέσεων, που φυσικά δεν επαρκούν στο ελάχιστο για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κομοτηνής.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, για την άμεση έγκριση πρόσληψης του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υποστελέχωσης του Δήμου Κομοτηνής και κατ’ επέκταση της εξυπηρέτησης των δημοτών του.

Οι Βουλευτές

Στολτίδης Λεωνίδας

Δελής Γιάννης

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος