ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Καλείται να ορκιστεί δημοτικός σύμβουλος ο Ξάνθος Κώστογλου

Την θέση που μέχρι πρότινος κατελάμβανε στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής ο αείμνηστος πρώην δήμαρχος Τάσος Βαβατσικλής, αναμένεται να καταλάβει ο Ξάνθος Κώστογλου, επόμενος σε ψήφους υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές ’19 με την παράταξη «ξε-Κίνημα για την Πόλη» κι επικεφαλής τον Τάσο Βαβατσικλή.

Σύμφωνα με απόφαση του Δήμου Κομοτηνής, που υπογράφει ο δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης, ο κος Κώστογλου καλείται να προσέλθει για την ορκωμοσία του, πλην όμως μέχρι και σήμερα παραμένει άγνωστο εάν θα καταλάβει ή όχι την έδρα.

Η ανακοίνωση λαμβάνει υπ’ όψιν ότι «απεβίωσε ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής του συνδυασμού “Ξεκίνημα για την Πόλη”, Αναστάσιος Βαβατσικλής και έμεινε κενή η αντίστοιχη έδρα δημοτικού συμβούλου του συνδυασμού» και προσθέτει τα εξής: «Καλείται ο κ. Κώστογλου Ξάνθος του Κωνσταντίνου, 1ος αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού “Ξεκίνημα για την Πόλη” να παρουσιαστεί εντός 5 ημερών από την επίδοση της παρούσης ενώπιον του δημάρχου Κομοτηνής Ιωάννη Γκαράνη, για να δώσει τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο και να καταλάβει την κενωθείσα θέση δημοτικού συμβούλου, με θητεία μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Εάν παρέλθει άπρακτη η τεθείσα ως άνω προθεσμία και ο ανωτέρω δεν εμφανισθεί, θ’ αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιότητα του αναπληρωματικού μέλους και θα κληθεί κατά σειρά ο επόμενος σύμβουλος, σύμφωνα με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, όπως ορίζεται στο άρθρο 55 παρ. 3 ν. 3852/2010. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό παραλαβής, να αναρτηθεί στο πρόγραμμα “Διαύγεια”, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου».

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος