ΔΙΑΦΟΡΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή των πλευρικών σταθμών διοδίων του Α/Κ Βαφέικων της Εγνατίας Οδού

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, σε τμήμα της Εγνατίας Οδού και του λοιπού εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητάς μας κατά τη διάρκεια εργασιών για την 2η φάση κατασκευής των πλευρικών διοδίων στον Α/Κ Βαφέικων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1ο

  1. Την παράταση της ανωτέρω (ε) Απόφασης της Υπηρεσίας μας μέχρι την οριστική λειτουργία των διοδίων, με την έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α., κατόπιν εγκρίσεως του (στ) αιτήματος, για τους ίδιους ακριβώς λόγους και με τους ίδιους όρους.
  2. Οι εργασίες, για λόγους ασφαλείας να μην πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια εορτών, δηλαδή περιόδους που παρατηρείται αυξημένη κίνηση οχημάτων.

Άρθρο 2ο
α) Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 και ισχύει.
β) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, κατά λόγο και τόπο αρμοδιότητας.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος