ΔΙΑΦΟΡΑ

Πλατφόρμα Διαβούλευσης Διακομματικής Επιτροπής Ανάπτυξης Θράκης

Τη δυνατότητα να καταθέσουν πολίτες και φορείς τις προτάσεις τους προς τη Διακομματική Επιτροπή Ανάπτυξης Θράκης, δίνει η Κυβέρνηση μέσα από το gov.gr όπου έχει “ανέβει” η ηλεκτρονική πλατφόρμα στον σύνδεσμο: https://epitropithrakis.gov.gr/?fbclid=IwAR1hDddzhEGoolfh9Nn_dk2ZBLDI5RZLJxoXM0homNqikoUA4C8-NNZgqWE

Η πρώτη σελίδα της πλατφόρμας γράφει:

“Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα διαβούλευσης για την Διακομματική Επιτροπή Ανάπτυξης της Θράκης της Βουλής των Ελλήνων.

Μέσω της πλατφόρμας αυτής φορείς, οργανώσεις και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να καταθέσουν προτάσεις προς τα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης. Οι προτάσεις είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, και στοχεύουν στο να παρέχουν ενημέρωση για σημαντικά θέματα που εφάπτονται του έργου και του σκοπού για τον οποίο συστάθηκε η Διακομματική Επιτροπή.

Με μία απλή εγγραφή μπορείτε να καταθέσετε την πρόταση σας, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://epitropithrakis.gov.gr//parte-meros/

 

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος