ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με ποια αντικειμενικά κριτήρια η κυβέρνηση διασπά το ενιαίο των επενδυτικών κινήτρων ανάμεσα στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης;

Δήλωση βουλευτή Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρη Χαρίτου για τον Αναπτυξιακό Νόμο και την τροπολογία για Θράκη

Με ποια αντικειμενικά κριτήρια η κυβέρνηση διασπά το ενιαίο των επενδυτικών κινήτρων ανάμεσα στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης; 

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρης Χαρίτου με αφορμή τροπολογία που κατατέθηκε την τελευταία στιγμή στο νομοσχέδιο για τον Αναπτυξιακό Νόμο και αφορά την τη Θράκη δήλωσε:

Η διάσπαση του ενιαίου των κριτηρίων κινητροδότησης των επενδύσεων ανάμεσα στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης γεννά πολύ σοβαρά ερωτήματα με ποια κριτήρια η κυβέρνηση προχώρησε σε μία τέτοια ρύθμιση.

Η διαφοροποίηση στα ποσοστά των κινήτρων στα επενδυτικά σχέδια για τις μεσαίες επιχειρήσεις ανάμεσα στις ΠΕ στη Θράκη. Δηλαδή τα ποσοστά αμέσων ενισχύσεων να είναι στο 30% στις ΠΕ Ροδόπης και Ξάνθης και στο 60% στην ΠΕ Έβρου, με τις υπόλοιπες ενισχύσεις μέχρι το 100% να είναι έμμεσες, δηλαδή φορολοαπαλλαγές. Με τα bonus που δίνονται για τα επενδυτικά σχέδια στις ΠΕ Ροδόπης και Ξάνθης να είναι 5%, ενώ για την  ΠΕ Έβρου στο 10%. Τέτοιες ρυθμίσεις ενέχουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν την διεύρυνση των ανισοτήτων ανάμεσα στις ΠΕ της Θράκης, όπως επίσης και στους ρυθμούς ανάπτυξής τους.

Επιβάλλεται να δοθούν άμεσα πειστικές εξηγήσεις με ποια αντικειμενικά κριτήρια έγινε αυτός ο διαχωρισμός της κινητροδότησης των επενδυτικών σχεδίων που οδηγούν σε διαφορετικές ταχύτητες ανάπτυξης ανάμεσα στους νομούς της Θράκης. Ερωτήματα όπως, ελήφθη υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης κάθε περιφερειακής ενότητας στη Θράκη, αν δηλαδή είναι περισσότερο ή λιγότερο ανεπτυγμένη; Σε ποιες από αυτές υπάρχει μεγαλύτερη ή μικρότερη αναγκαιότητα επενδύσεων; Ποιες έχουν το υψηλότερο ή το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα; Ασφαλώς και δεν ελήφθη υπόψη τίποτα από όλα αυτά γιατί είναι βέβαιο ότι αν είχαν ληφθεί δε θα γινόταν ένα τέτοιος αυθαίρετος διαχωρισμός.

Ο διαχωρισμός αυτός ανάμεσα στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης δεν έγινε με αντικειμενικά κριτήρια, αλλά επέδρασε το λόμπι βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα που επηρεάζουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Επιβεβαιώνουν με αυτόν τον τρόπο ότι δεν προσεγγίζουν τη Θράκη με αναπτυξιακά κριτήρια αλλά με επικοινωνιακά για να συνεχίσουν το γνωστό αφήγημα ο Έβρος άντεξε.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος συνολικά δεν ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Οι δυνατότητες αξιοποίησης των επενδυτικών πόρων από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις περιορίζεται ασφυκτικά. Είναι Νόμος κατά βάση αθηνοκεντρικός, σε βάρος της ελληνικής περιφέρειας, αλλά και με την τροπολογία της τελευταίας στιγμής για τη Θράκη  είναι πιθανό το ενδεχόμενο να ενισχυθούν οι ανισότητες ανάμεσα στις Περιφερειακές Ενότητες.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος