ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΩΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Ἀγαπητοί μαθητές καὶ μαθήτριες, ἐκπαιδευτικοί καὶ γονεῖς,

Σήμερα, μὲ τὴν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ ξεκινάει ἐπίσημα ἡ νέα σχολική χρονιά καὶ αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη, νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας τοὺς μαθητές, τοὺς διδασκάλους, τοὺς καθηγητές καὶ τοὺς γονεῖς καί νά σᾶς εὐχηθῶ ἀπό καρδιᾶς, νά ἔχετε πλούσια τὴν εὐλογία καὶ τὸν φωτισμό τοῦ Κυρίου, ὥστε μὲ ὑγεία καὶ δύναμη νὰ πετύχετε τούς εὐγενεῖς ἀγῶνες σας.

Ἀπευθύνομαι στοὺς μαθητές, τὰ παιδιά μας, ποὺ εἶναι τά ὡραιότερα δῶρα τοῦ Θεοῦ. Ἐπιθυμοῦμε νά σᾶς καμαρώσουμε ἄξια μέλη  στήν κοινωνία μας. Εἶστε τό ἐλπιδοφόρο μέλλον γιὰ τὴν Πατρίδα μας. Ὁ δρόμος τῆς μάθησης καί τῆς γνώσης μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπίπονος, νὰ ἀπαιτεῖ κόπο, ὑπομονή, ἐπιμονή καί ἀξιοποίηση τοῦ χρόνου καθημερινῶς, ὅδηγεῖ  ὅμως στὴν καταξίωση καὶ τὴν ἀναγνώριση.

Γνωρίζω τὶς δυσκολίες ποὺ συναντήσατε τὴν προηγούμενη χρονιά καὶ σᾶς συγχαίρω γιὰ τὸν περσινό σας ἀγῶνα, γιὰ τὴν θέληση καὶ τὴν ὑπομονή ποὺ ἐπιδείξατε παρακολουθώντας μὲ ἐπιμέλεια τὰ ἐξ ἀποστάσεως μαθήματά σας καὶ εὔχομαι ἐφέτος νὰ βιώσετε μιὰ «φυσιολογική» σχολική χρονιά.

Στὸ Σχολεῖο πέρα ἀπό τὶς γνώσεις διαμορφώνετε τήν προσωπικότητά σας, μαθαίνετε τὶς ἀξίες τῆς φιλομάθειας, τῆς εὐγένειας, τῆς καλοσύνης, τοῦ σεβασμοῦ, ἀξίες πού ἀφοροῦν στήν πνευματική πρόοδο τοῦ ἀνθρώπου καὶ θὰ σᾶς συνοδεύουν καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς σας.

Σὲ σᾶς τοὺς ἐκπαιδευτικούς της Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας ἀπευθύνω τὶς εὐχαριστίες μου γιὰ τὴν μέχρι τώρα ἀγαστή συνεργασία μας. Σᾶς εὔχομαι πολλή δύναμη στό ὑψηλό λειτούργημά σας, τὸ ὁποῖο ἐμπεριέχει μεγαλεῖο καί ἀρχοντιά, ἀλλά καί τήν εὐθύνη τῆς καλλιεργείας τῶν μαθητῶν, ὄχι μόνο μέ τήν προσφορά γενικῶν γνώσεων, ἀλλά μέ τήν κατανόηση τοῦ μεγαλείου τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος εἶναι δημιουργημένος, «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ». Γνωρίζω τὶς μεγάλες δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζετε στὴν ἐπιτέλεση τῆς ἀποστολῆς σας, ὅμως πατρικά σᾶς προτρέπω νὰ συνεχίσετε μὲ περίσσιο ζῆλο  νὰ μεταγγίζετε τήν γνώση στίς ἀθῶες ψυχές τῶν παιδιῶν καί νὰ καλλιεργεῖτε τόν ἐσωτερικό κόσμο τῶν μαθητῶν, ὥστε νά τεθοῦν τά σωστά καί ἄσειστα θεμέλια γιά τήν περαιτέρω πρόοδο καί πορεία τῆς ζωῆς τους.

Τέλος στοὺς ἀγαπητούς γονεῖς ἐκφράζω τά βαθύτατα αἰσθήματα τῆς ἀγάπης μου καὶ σᾶς διαβεβαιῶ, ὅτι θὰ εἶμαι ἀρωγός στόν ἀγῶνα σας γιά τήν πρόοδο τῶν παιδιῶν καί τήν καταξίωση τους. Σᾶς παρακαλῶ νὰ ἐνδιαφέρεστε ὄχι μόνο γιά τήν κατά κόσμον γνώση, ἀλλά καὶ γιά τήν κατά Θεό παιδεία καί ἀνατροφή τους.

Νά ἀγωνιστοῦμε ὅλοι μαζί Πολιτεία, Ἐκκλησία, Σχολεῖο καὶ Οἰκογένεια καὶ νά δημιουργήσουμε ὃχι μόνο τεχνοκράτες καί κοσμικούς ἐπιστήμονες, ἀλλά ἀνθρώπους μέ πίστη στόν Θεό, ἀγάπη στόν ἂνθρωπο, προσωπικότητες μέ ἦθος καί μέ  ἀξιοπρέπεια.

Κάθε ευλογία  σε όλους! Καλή Σχολική Χρονιά!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος