ΔΙΑΦΟΡΑ

Νέος μετεωρολογικός σταθμός του ΕΑΑ/Meteo.gr στη Ροδόπη

Η μονάδα Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) εγκατέστησε ένα νέο μετεωρολογικό σταθμό στη Ροδόπη και συγκεκριμένα στην Κοινότητα Προσκυνητών. Είναι ο δεύτερος μετεωρολογικός σταθμός του ΕΑΑ/Meteo.gr στο Νομό Ροδόπης, αφού από τον Ιούλιο του 2010 λειτουργεί σταθμός στον Ίμερο, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη μετεωρολογική κάλυψη στην περιοχή.

Μετά από αυτή τη νέα προσθήκη του μετεωρολογικού σταθμού, το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών-Meteo.gr αποτελείται πλέον από συνολικά 513 ενεργούς αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς και είναι το μεγαλύτερο και πυκνότερο δίκτυο της χώρας.

Το σύνολο των σταθμών του EAA/Meteo.gr έχει ενσωματωθεί στους μετεωρολογικούς σταθμούς του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (World Meteorological Organization) και συγκεκριμένα στη βάση δεδομένων μετεωρολογικών σταθμών O.S.C.A.R, έχοντας αποκτήσει μοναδικούς κωδικούς αναφοράς και παρέχοντας σημαντικά δεδομένα στη μεγαλύτερη βάση μετεωρολογικών δεδομένων του πλανήτη.

Η τοποθέτηση του μετεωρολογικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή δεν θα ήταν εφικτή, εάν δεν υπήρχε η συνεργασία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Μeteo.gr, με τους τοπικούς φορείς και την εθελοντική συνεισφορά των κατοίκων, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση για μελλοντικές δράσεις.

Πηγή +Photos: Xanthinea.gr

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος