ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Ο Δημήτρης Χαρίτου στο πλαίσιο των συναντήσεων της Διακομματικής Επιτροπής κατέθεσε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βασικά αγροτικά ζητήματα της περιοχής

Στο πλαίσιο συναντήσεων των μελών της Διακομματικής Επιτροπής Θράκης ο βουλευτής Ροδόπης Δημήτρης Χαρίτου εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη, στον οποίον έθεσε, μεταξύ άλλων, σημαντικά θέματα της αγροτικής οικονομίας της περιοχής.

Ο βουλευτής υπογράμμισε ότι η Θράκη είναι μία κατά βάση αγροτική περιοχή, καθώς ο πρωτογενής τομέας καλύπτει σχεδόν το 30% της απασχόλησης, όμως με μειωμένη αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων και με χαμηλό επίπεδο μεταποίησης τους. Γι’ αυτό ζήτησε από τον υπουργό να καταθέσει στη Διακομματική Επιτροπή τον σχεδιασμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τις πολιτικές και τα μέτρα που υλοποιεί για τη Θράκη με βάση τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), που έχει στη διάθεσή του.

Ο βουλευτής ζήτησε να στηριχτούν οι δυναμικές καλλιέργειες που αναπτύσσονται στη Θράκη, όπως βαμβάκι, ηλίανθος, καπνός, τεύτλα κα, να αξιοποιηθούν η συμβολαιακή γεωργία, οι νέες τεχνολογίες-ευφυή γεωργία και πρωτίστως οι καλλιέργειες αυτές να συνδεθούν με την μεταποίηση, ώστε να παραχθούν ποιοτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, προστιθέμενης αξίας και ταυτότητας, που θα κάνουν βιώσιμες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Κατέθεσε στον υπουργό ότι υπάρχει επεξεργασμένη μελέτη για τη δυναμική των καλλιεργειών στη Θράκη, «το καλάθι αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ», που αν αξιοποιηθεί και στηριχτεί με χρηματοδοτικά εργαλεία μπορεί να δώσει ώθηση στην αγροτική οικονομία.

Ο βουλευτής έκανε ειδική αναφορά στον καπνό, που όμως οδηγείται σε συρρίκνωση και εγκαταλείπεται από τους παραγωγούς, γιατί δεν υπάρχει βιωσιμότητα και εισόδημα στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις καπνού. Ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν δυνατότητες αλλά και προγράμματα που θα μπορούσαν να στηρίξουν και να ενισχύσουν αυτήν την σημαντική για τη Θράκη καλλιέργεια που συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή της περιοχής.

Ο βουλευτής ζήτησε από τον υπουργό να διαμορφωθεί και να υλοποιηθεί ένα «Ειδικό πρόγραμμα ανάκαμψης της κτηνοτροφίας στη Θράκη», το οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2027. Αναγκαιότητα που προκύπτει από τα σοβαρά διαθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, τις έντονες πιέσεις που δέχεται από τις ζωονόσους, προβλήματα που έχουν καταστήσει τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μη βιώσιμες.

Ο βουλευτής τόνισε με έμφαση την ανάγκη να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν έργα υδρονομίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων και επέμεινε ιδιαίτερα στην κατασκευή ταμιευτήρων και φραγμάτων, μεταξύ των οποίων και του Κομψάτου, για το οποίο υπάρχει μελετητική ωριμότητα.

Τέλος ο βουλευτής σημείωσε ότι υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα στον πρωτογενή τομέα, μεταξύ αυτών της πολιτικής αξιοποίησης αγροτικής γης και διάθεσής της σε αγρότες, καθώς και το σοβαρό πρόβλημα των αναδασμών.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος