ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» μεταξύ των θεμάτων στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Συνεδρίασε το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Κατά τη συνεδρίαση τα μέλη του Συμβουλίου ενημερώθηκαν για την πρόταση που προτίθεται να υποβάλλει προς ένταξη και χρηματοδότηση ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ “Αντώνης Τρίτσης”- “Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία”, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση και αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας των δημοτικών ενοτήτων του.

Επίσης, υπήρξε ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί για την προμήθεια τριών αγρο-μετεωρολογικών σταθμών για την κάλυψη αναγκών στις αγροτικές καλλιέργειες που βρίσκονται στις δημοτικές κοινότητες Φερών, Πέπλου και Μάκρης, ενώ ακόμη συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην αποκομιδή συσκευασιών φυτοφαρμάκων, την αξιοποίηση του παλαιού φυλακίου «Καραγώγου» προς όφελος της τοπικής κτηνοτροφίας και τις ζωονόσους.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος