ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο Δήμος Ιάσμου και η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση, βάζοντας τα θεμέλια μιας νέας συνεργασίας!

Τα θεμέλια μίας νέας και ουσιαστικής συνεργασίας έθεσαν ο Δήμαρχος Ιάσμου Ιμάμ Τζανέρ και ο Πρόεδρος της «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.» Αθανάσιος Λάπατας, υπογράφοντας Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο «Παροχή διοικητικής υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος διοικητικών υπηρεσιών, υποστήριξης πολιτικών οργάνων και νομικών προσώπων της διεύθυνσης διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου».
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.», υιοθετώντας τους καταστατικούς του σκοπούς για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην υλοποίηση των αναπτυξιακών τους στόχων.
Συγκεκριμένα, μέσω αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης, η «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.», συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Νομικών Προσώπων της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη άσκηση των συναφών αρμοδιοτήτων.
Ο Πρόεδρος της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. Αθανάσιος Λάπατας, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, δήλωσε: «Κάθε νέα συνεργασία αποτελεί για τον Οργανισμό και τους ανθρώπους του μία νέα πρόκληση. Πρόκληση, στο να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια αντιμετωπίζει ο συνεργάτης μας, αλλά και πρόκληση στο να καταστούμε χρήσιμο και απαραίτητο αναπτυξιακό εργαλείο για εκείνον στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή πρωτοβουλιών που καλύπτουν τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης.»

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος