ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο Δήμος Μαρωνείας Σαπών αναζητά εθελοντές εκπαιδευτικούς για το κοινωνικό φροντιστήριο

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών προτίθεται, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς, να παρέχει ενισχυτική-υποστηρικτική διδασκαλία, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου, για Σάπες και Ξυλαγανή.

Στόχος είναι η παροχή ίσων ευκαιριών των παιδιών στην μάθηση. Γι’ αυτό το λόγο, όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ενώ δεν υπάρχουν ειδικά κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Στην προσπάθεια αυτή σημαντική στήριξη αποτελεί και η συνδρομή Εθελοντών Εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, που με την προσφορά τους δείχνουν έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία και αλληλεγγύη.

Ο Δήμος Μαρωνείας- Σαπών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καλεί όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, διαδικτυακά ή δια ζώσης, για τη λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου, να έρθουν σε επικοινωνία με το αρμόδιο γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.
Η δράση του κοινωνικού φροντιστηρίου θα αφορά τις τρείς τάξεις του Λυκείου για Σάπες και Ξυλαγανή. Οι απαιτούμενες ειδικότητες είναι οι εξής: φιλόλογος, μαθηματικός, φυσικός, χημικός και βιολόγος.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού διεύθυνση : κτίριο πρώην Δ.Ο.Υ. Σάπες, e-mail paidsta@gmail.com , ή στο τηλέφωνο 2532023578. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται η ειδικότητα, το τηλέφωνο, το e-mail, οι μέρες και οι ώρες που είναι διαθέσιμοι και αν ενδιαφέρονται για Σάπες ή Ξυλαγανή. Η φόρμα ενδιαφέροντος επισυνάπτεται παρακάτω.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, στα εξής τηλέφωνα: 2532350123, 2532023684, 2532023578 ή στην κοινωνική λειτουργό κ. Πέτκου Ελισάβετ Μαρία στο τηλ.2532023578 (ωράριο επικοινωνίας: 07:00-15:00).

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος