ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ φορέας παρακολούθησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Εντός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης θα δημιουργηθεί μια δομή θα παρακολουθεί την πρόοδο εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Πρόκειται για τη στρατηγική με την οποία η Περιφέρειά μας υποστηρίζει τη σύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους φορείς της έρευνας και της καινοτομίας με σκοπό να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.
«Ορίσαμε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ φορέα παρακολούθησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και το χρηματοδοτούμε για αυτόν το σκοπό με πόρους 547.248 € από το ΕΣΠΑ», αναφέρει ο κ. Μέτιος.

Στο πλαίσιο αυτό, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης:

– θα συντάσσει εκθέσεις και θα υποβάλλει προτάσεις σχετικά με την πορεία και τις κατευθύνσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής RIS3

– θα έχει την ευθύνη για τη διαδικασία αξιολόγησής της

– και θα βρίσκεται σε επικοινωνία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίησή της, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος