ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ολοκληρώθηκαν τα δημιουργικά εργαστήρια και σεμινάρια παραδοσιακών κατασκευών, αξιοποίησης και ανάδειξης τοπικών προϊόντων καινοτομίας από τον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών στο πλαίσιο της υλοποίησης     συνοδευτικών μέτρων της πράξης:

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»- ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ»   υλοποίησε και ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία  την   δράση:

  • Παροχή υπηρεσιών ενδυνάμωσης, κοινωνικοποίησης και απόκτησης λοιπών δεξιοτήτων (δημιουργικά εργαστήρια και σεμινάρια παραδοσιακών κατασκευών, αξιοποίησης και ανάδειξης τοπικών προϊόντων καινοτομίας, κοκ.)

Το πρόγραμμα περιλάμβανε: την διοργάνωση εργαστηρίου σχεδιασμού ενδύματος και κοπτική ραπτική.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν  η ενθάρρυνση των ωφελούμενων να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες  και η απόκτηση δεξιοτήτων που  στη συνέχεια θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή εισοδήματος.

Με την καθοδήγηση έμπειρης σχεδιάστριας οι καταρτιζόμενες ασχολήθηκαν με τον σχεδιασμό και την κατασκευή  απλών ενδυμάτων.

 

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος