ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρώθηκε η συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας της Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής προς τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και Συρίας

Χθες Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου ἐ.ἒ., ὁλοκληρώθηκε ἡ προσπάθεια συλλογῆς τροφίμων μακρᾶς διαρκείας, ἐμφιαλωμένων νερῶν καὶ ἐλαιολάδου, γιὰ τὴν κά­λυψη τῶν ἐκτάκτων ἀ­ναγ­κῶν τῶν χι­λι­άδων σει­σμο­πλή­κτων συ­ναν­θρώ­πων μας τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Συρίας, ἡ ὁποία ξεκίνησε κατόπιν πρωτοβουλίας τῶν τεσσάρων Μητροπολιτῶν τῆς Θράκης.

Οἱ κάτοικοι τῆς Ροδόπης ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ συλλέχθησαν εἴδη πρώτης ἀνάγκης 15 τόνων, τὰ ὁποῖα ἀπεστάλησαν πρὸς τὴν Ἀστική μή Κερδοσκοπική Ἑταιρεία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «Ἀποστολή», ὥστε σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν νὰ φθάσουν στὸν προορισμό τους καὶ νὰ θεραπεύσουν ὁρισμένες ἀπό τὶς βασικές ἀνάγκες τῶν δοκιμαζομένων συνανθρώπων μας.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος