ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παραμονή Χριστουγέννων θα γίνει η Λαϊκή Αγορά Κομοτηνής

Η ημέρα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Κοινότητας Κομοτηνής ορίστηκε για την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020, λόγω της επίσημης αργίας στις 26-12-2020, ημέρα Σάββατο. Η μεταφορά πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ.1 του ν.4497/2017, και τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Κομοτηνής.

Η επόμενη Λαϊκή Αγορά θα γίνει στην καθιερωμένη ημέρα, Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος