ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο

Îåêßíçóå ç ðñïåôïéìáóßá óôá ó÷ïëåßá,ãéá ôçí Ýíáñîç ôçò íÝáò ó÷ïëéêÞò ÷ñïíéÜò ôçí ÄåõôÝñá.Óôéãìéüôõðá áðü ôï 28ï êáé 7ï ÃõìíÜóéï êáé Ëýêåéï óôï ÐáãêñÜôé, ÐáñáóêåõÞ 11 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKINSSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2021 ανοίγουν τα σχολεία, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ  η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα η υπουργός επανέλαβε ότι από τη νέα χρονιά θα ισχύσει και η επέκταση του ολοήμερου σχολείου από τις 16:00 που είναι σήμερα μέχρι τις 17:30 με στόχο την άρση των εμποδίων στην πρόσβαση των γονέων στην αγορά εργασίας.

Η πρόσβαση στο ολοήμερο θα είναι ελεύθερη, δεν θα υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγγραφή των μαθητών, το μέτρο είναι προαιρετικό, ο μαθητής θα μπορεί να φύγει πιο νωρίς και γενικά σύμφωνα με τις επιθυμίες των γονέων.

Κόπτσης: Μετατίθεται μία ημέρα λόγω Κυριακής

Να σημειωθεί ότι για τη νέα σχολική χρονιά τον Σεπτέμβριο, μίλησε και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης, στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κόπτσης ανέφερε ότι τα σχολεία αναμένεται να ξεκινήσουν στις 11 Σεπτεμβρίου 2022.

Ωστόσο, επειδή 11 Σεπτεμβρίου πέφτει μέρα Κυριακή, η ημερομηνία έναρξης των σχολείων θα μετατεθεί για την επόμενη ημέρα και συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου.

Άρα, το κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς για τους μαθητές θα χτυπήσει τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν στα σχολεία την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου.

Βέβαια, αναμένεται να δούμε τι θα γίνει και με τα κρούσματα κορωνοϊού μετά την λήξη του καλοκαιριού, αφού καθημερινά έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις Covid-19.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος