ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόγραμμα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών στην Κομοτηνή

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, προστατῶν καὶ ἐφόρων τῆς Παιδείας τοῦ Γένους ἡμῶν, διοργανώνει τάς κατωτέρω ἐκδηλώσεις :

Κυριακή, 29ην Ἰανουαρίου 2023 :
Ὥρα 19:00. Ἐκδήλωσις εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Κομοτηνῆς, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Σταῦρος Κολιούσης, μέ θέμα: «Ἡ ἐν Χριστῷ παιδεία μέσα ἀπό τὸ Συναξάρι τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν». Εἰς τὴν ἐκδήλωσιν ἡ Ἱερά Μητρόπολις θὰ τιμήσῃ : α. τὸν συνταξιοῦχον Ἐκπαιδευτικόν Α΄θμίου Ἐκπαιδεύσεως Ροδόπης κ. Γεώργιον Εὐθυμίου, Σχολικόν Σύμβουλον Ν. Ροδόπης διατελέσαντα, β. τὸν συνταξιοῦχον Ἐκπαιδευτικόν Β΄θμίου Ἐκπαιδεύσεως κ. Γεώργιον Χαραλαμπίδην, Καθηγητήν Φιλόλογον καὶ γ. Τὴν Ὁμάδα Ρομποτικῆς καὶ Προγραμματισμοῦ τοῦ 3ου Γ.Ε.Λ. Κομοτηνῆς.

Δευτέρα, 30ήν Ἰανουαρίου 2023 :
Ὥρα 07:00 – 10:30. Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, τῇ συμμετοχῇ ἀντιπροσω­πειῶν τῶν Σχολείων τῆς Α΄θμίου καὶ Β΄θμίου Ἐκπαιδεύσεως, ἀρτοκλασία καί ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Εὐεργετῶν τῆς Παιδείας τοῦ Γένους ἡμῶν.

Ὥρα 11:00. Δεξίωσις πρός τιμήν τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου εἰς τήν Λέσχην Ἀξιωματικῶν Φρουρᾶς Κομοτηνῆς.

Ἡ παρουσία Σας εἰς τὰς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις θὰ ἀποτελέσῃ ἰδιαιτέρα τιμή καὶ χαρά.

Μετ’ εὐχῶν καὶ τιμῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος