Αστυνομικά

Προήχθη σε υποστράτηγος και παραμένει Αστυνομικός Διευθυντής ΑΜ-Θ ο Πασχάλης Συριτούδης

Στον βαθμό του Υποστρατήγου της Ελληνικής Αστυνομίας προήχθη ο μέχρι σήμερα Εβρίτης Ταξίαρχος Πασχάλης Συριτούδης, που είναι Αστυνομικός Διευθυντής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Με νέα απόφαση της ΕΛ.ΑΣ, ο καταγόμενος από το χωριό Λεπτή Ορεστιάδας Υποστράτηγος πλέον παραμένει Αστυνομικός Διευθυντής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και υπογράφουν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης και ο υφυπουργός Λευτέρης Οικονόμου:

Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ΄ εδάφιο πέμπτο, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Υποστρατήγου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :
1. 246286 Σκαρτσής Νικόλαος του Λεωνίδα
2. 239489 Παπαδόπουλος Λάμπρος του Παντελή
3. 238911 Δουρβετάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
4. 238941 Μαρτζάκλης Απόστολος του Νικολάου
5. 241157 Συριτούδης Πασχάλης του Κωνσταντίνου

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος