ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Νο 2 Αλεξανδρούπολης – Γέφυρας Κήπων λόγω έργων

Αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προς τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και την στένωση του οδοστρώματος στην Ε.Ο. Νο 2 Αλεξ/πολης – Γέφυρας Κήπων, προκειμένου εκτελεστούν εργασίες συντήρησης, επούλωσης και αποκατάστασης του οδοστρώματος, στα κάτωθι τμήματα αυτής:
α)Από χ.θ. 20+500 έως χ.θ. 20+850 (είσοδος οικισμού Μοναστηράκι του Δήμου Αλεξ/πολης)
β)Από χ.θ. 23+400 έως χ.θ. 23+700 (πλησίον εισόδου οικισμού Δορίσκος του Δήμου Αλεξ/πολης)
γ)Από χ.θ. 26+300 έως χ.θ. 26+700 «είσοδος Ν. Συνοικισμού Φερών του Δήμου Αλεξ/πολης)
δ)Από χ.θ. 27+800 έως χ.θ. 27+850 «εντός Ν. Συνοικισμού Φερών του Δήμου Αλεξ/πολης)

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω (4) σχετική, θα ισχύουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
i) Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εργασιών στα τμήματα ανωτέρω καθοριζόμενα α), β) και γ) τμήματα της Ε.Ο. θα πραγματοποιείται τμηματικά η στένωση της πλευράς του ρεύματος κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού που θα λαμβάνουν χώρα οι εργασίες και η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προς το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας το πλάτος του οποίου θα είναι τουλάχιστον 6,50 μέτρα, με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων και των δύο κατευθύνσεων.
ii) Για το ανωτέρω (γ) τμήμα της Ε.Ο., οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε δύο (2) φάσεις: Στην πρώτη φάση θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες στο ρεύμα κυκλοφορίας από Αλεξ/πολη προς Γέφυρα Κήπων, τμηματικά, όπου η κίνηση των οχημάτων θα εκτρέπεται από την δεξιά στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης φάσης στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στην δεξιά για την συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών. Στην δεύτερη αυτή φάση θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες στο ρεύμα κυκλοφορίας που οδηγεί από την Γέφυρα Κήπων προς Αλεξ/πολη.
iii) Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και κατά τις νυχτερινές ώρες να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία , απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.
Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται, κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ.Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα 12-10-2020 και θα διαρκέσουν μέχρι την 17-03-2021, από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθ.4 του Ν.3861/2010 ενώ εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της αναδόχου εταιρίας «Γ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.», ο οποίος επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθ.4 του Ν.3861/2010
Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης.
Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 104 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 93 του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».-

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος