ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προτάσεις Αντώνη Γραβάνη για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών

Με αφορμή την έκτακτη κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα, με τις πυρκαγιές να απειλούν κατοικημένες και δασικές περιοχές, επαναφέρουμε τις προτάσεις μας  για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Ως παράταξη, θέτουμε ως άμεση προτεραιότητα την πρόληψη και την ολοκληρωμένη  προετοιμασία, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Για το λόγο αυτό επισημάναμε εγκαίρως την αναγκαιότητα λήψης μέτρων.

Ενδεικτικά προτείνουμε:

-Την άμεση διαμόρφωση αντιπυρικών ζωνών και καθαρισμού σε δασικές εκτάσεις και οικισμούς όπως , μεταξύ άλλων, Γρατινή , Καρυδιά, και Κάλχα, όπου ένα μεγάλο μέρος των οικισμών γειτνιάζει με δασώδεις εκτάσεις. Παρά την αυξημένη επικινδυνότητα πυρκαγιών  και παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων,  δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα.

-Την συντήρηση των υδροστομιών σε δρόμους της πόλης και την εγκατάσταση  σε οδούς που λόγω στενότητας δεν δύναται η διέλευση πυροσβεστικού οχήματος. Με έγγραφό μας στη ΔΕΥΑΚ στις 06/04/2021 είχαμε επαναφέρει το θέμα.

-Την επικαιροποίηση των σχεδίων εκκένωσης οικισμών του ορεινού όγκου σε περίπτωση πυρκαγιάς.

– Την εγκατάσταση συστημάτων κοινόχρηστων πυροσβεστήρων σε οικισμούς οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι στους κατοίκους.

-Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών  για την πυρανίχνευση και πυροπροστασία των δημοτικών κτιρίων και σχολείων και την έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας για όλα τα σχολικά και δημοτικά κτίρια. Σύμφωνα και με την παραδοχή του Δημάρχου, ελάχιστα σχολεία διαθέτουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας και ολοκληρωμένο ή εκσυγχρονισμένο σύστημα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας.

Είναι ευθύνη της Δημοτικής αρχής και ανευθυνότητα αυτής που δεν έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αρμοδιότητας της και πρωτοβουλίες συνεργασίας με στόχο την διασφάλιση του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και των πολιτών, ενώ διανύουμε ήδη περίοδο υψηλής επικινδυνότητας.

Δεσμευόμαστε να παρακολουθούμε τις ενέργειες της διοίκησης και να λάβουμε περαιτέρω πρωτοβουλίες εφόσον απαιτηθεί.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος