ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δωρεά παιδική χαρά στο 1ο Νηπιαγωγείο Σαπών από το Κοινωφελές Ίδρυμα «ΑΙΓΕΑΣ»

Στην αποδοχή δωρεάς από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ» προς τον Δήμο Μαρωνείας – Σαπών, η οποία συνίσταται στην κατασκευή και πιστοποίηση με ιδία έξοδα παιδικής χαράς στον προαύλιο του 1ου Νηπιαγωγείου Σαπών, προχώρησε με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση της την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023.

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ συστάθηκε το 2015 από τους Αθανάσιο και Μαρίνα Μαρτίνου. Η δράση της αναπτύσσεται σε διάφορους τομείς όπως η υγεία, ο πολιτισμός, η προστασία της θρησκευτικής κληρονομίας κ.ά.

Η δωρεά αυτή προς το 1ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών αποτελεί μια σημαντική χειρονομία, καθώς θα προσφέρει στα παιδιά ένα νέο και σύγχρονο περιβάλλον για να παίζουν, να ψυχαγωγούνται και να αναπτύσσονται. Οι παιδικές χαρές είναι ένας σημαντικός χώρος για την κοινωνικοποίηση, την άσκηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών και η κίνηση αυτή της Εταιρίας «ΑΙΓΕΑΣ» αντανακλά την προσήλωσή της στην υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων και της παιδείας.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η δωρεά του κοινωφελούς ιδρύματος ανέρχεται στο ποσό των 34.000 ευρώ και έρχεται σε συνέχεια ανάλογων δωρεών από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» που έγιναν σε άλλα σχολεία του Δήμου Μαρωνείας- Σαπών, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος