OIKONOMIA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Προτάσεις για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από τον Εμπορικό Σύλλογο Κομοτηνής

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής για άλλη μια φορά υπέβαλε τις προτάσεις του, για τα μετρά στήριξης των Μικρομεσαίων επιχρίσεων ,προκειμένου να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις του τόπου μας που δέχτηκαν σφοδρά πλήγματα από τη κρίση του COVID-19

• Μετατροπή όλων των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα , έτσι ώστε να αποτελεί επιδότηση και όχι δανεισμό
• Επαναφορά της ρύθμισης των 120 δόσεων για όλες τις οφειλές ακόμη και με το πέρας της πανδημίας
• ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός, να θεσμοθετηθεί άμεσα, καθώς υπάρχει δέσμευση για αυτό .
• διαγραφή των χρεών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας
• κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα που τα καταστήματα ήταν κλειστά
• επιχορήγηση εμπορευμάτων με δάνεια τα οποία θα έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου
• H αποπληρωμή των Επιταγών είναι ένα θέμα που προβληματίζει και ταλαιπωρεί τους επιχειρηματίες καθώς οι αναστολές της ισχύος τους , απλά μεταθέτουν ένα πρόβλημα που όταν ωριμάσει, θα προστεθεί στις λοιπές σωρευμένες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, καθιστάμενο στην ουσία άλυτο.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η δημιουργία μίας ειδικής «Επιστρεπτέας Προκαταβολής», όπου οι εκδότες θα αναρτούν στην ΑΑΔΕ (και όχι στη ΔΙΑΣ) τις επιταγές που πρέπει να αποπληρώσουν στους κομιστές αυτών. Το ποσό που θα αναλογεί στους πρώτους (εκδότες), βάσει του μαθηματικού τύπου που θα ενσωματωθεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», δεν θα πιστωθεί εν τέλει στους ίδιους, αλλά αντιθέτως θα χρησιμοποιηθεί ως αποπληρωμή μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί προς στους κομιστές των επιταγών. Έτσι, η ωφέλεια των κομιστών είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την απλή αναβολή του ΦΠΑ ή την παράταση των δικών τους επιταγών. Η υποχρέωση εξόφλησης των ποσών που θα πιστώσει η Εφορία στους κομιστές των επιταγών, θα γίνει από τους εκδότες τους με τους ισχύοντες σήμερα όρους αποπληρωμής των κρατικών δανείων προς την Εφορία, στο πλαίσιο των 5 φάσεων της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» (περίοδος χάριτος έως 31/12/2021, 36 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 0,6% – 0,9% κλπ).

Τα πλεονεκτήματα της πρότασης που εισηγούμαστε είναι προφανή:
α) Παρακάμπτεται ο σκόπελος των Τραπεζών που προκαλούν καθυστερήσεις, στρεβλώσεις και αδικίες στην κατανομή των ποσών στους δικαιούχους (π.χ. α΄ φάση ΤΕΠΙΧ 2).
β) Αποσυμπιέζεται με ευέλικτο τρόπο το τεράστιο βάρος που έχουν επωμιστεί οι κομιστές των Επιταγών, καθώς εξαλείφεται πληθώρα γραφειοκρατικών εμποδίων (Τράπεζες) και εξοικονομείται πολύτιμος για τη βιωσιμότητα.
• ο πτωχευτικός νόμος πήρε παράταση για τις επιχειρήσεις έως 01/03/2021 και για τα φυσικά πρόσωπα έως 01/06/2021 , θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη αναβολή καθώς πρέπει να γίνει νέα διαβούλευση ως προς την εφαρμογή του νόμου , τη δεύτερη ευκαιρία για τους επαγγελματίες ,τη μερική τακτοποίηση των υποχρεώσεων , καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του οφειλέτη για την υπαγωγή στον νόμο
• my data: μια μεγάλη πληγή για τις επιχειρήσεις , κυρίως για αυτές που έχουν εμπορικό και λογιστικό πακέτο με πρόγραμμα αποθήκης , είτε θεωρημένη αποθήκη είτε όχι , για το λόγο ότι είναι πολύ δαπανηρή η σύνδεση , πρέπει να αλλαχτούν προγράμματα τα οποία έχουν μεγάλο κόστος , αλλά και οι εταιρείες μηχανογράφησης δεν είναι ακόμη έτοιμες.
• Συμμετοχή του κράτους στα ενοίκια πρώτης κατοικίας των εμπόρων που έχουν πληγεί καθώς των μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών .

#pressGreece

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, #ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΜΑΚΕΔΟΝΙΑΚΑΙΘΡΑΚΗ

 

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος