ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ κατά της δημιουργίας νέων δομών φιλοξενίας μεταναστών

Το Σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην πρόσφατη συνεδρίασή του, υιοθέτησε το παρακάτω ψήφισμα (κατά πλειοψηφία), στο οποίο διατυπώνεται η άρνησή του για τη δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας παράνομων μεταναστών σε όλη την έκταση της περιφέρειας:

«Μετά από διεξοδική συζήτηση, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επαναδιατυπώνει την κατηγορηματική θέση του

  1. Αρνούμαστε τη δημιουργία νέας δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, καθώς και την αύξηση της δυναμικότητας των ήδη υφιστάμενων δομών στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ
  2. Να ανακληθεί άμεσα η από 29.12.2020 πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που φέρει τον τίτλο «Αναβάθμιση και ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Υ.Π.Υ.Τ) στο Δ.Δ. Φυλακίου στο Ν. Έβρου».

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος