ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ροδόπη: Αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μαρωνείας Σαπών

Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών για τη λήψη αποφάσεων σε μια σειρά θεμάτων. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι οι εξής: 1. Η αποδοχή ποσού από το πρόγραμμα ¨ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων του επιβατικού κοινού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών.

Επίσης,

  1. Η έγκριση της διαδικασίας προμήθειας ενός ελαστικοφόρου φορτωτή μεσαίου τύπου και ενός φορτηγού ανατρεπόμενου χωματουργικού τύπου, που θα ενισχύσουν αποφασιστικά τον στόλο του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών.
    Και τέλος,
  2. Η επικαιροποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών και της ΔΕΥΑ Κομοτηνής για την ολοκλήρωση του έργου των υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων των Σαπών.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος