ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνεργασία Γκαράνη-Ζωγράφου

Ενιαία παράταξη αποτελούν πλέον η παράταξη «Κοινωνία Πολιτών» και «Ξε-Κίνημα για την Πόλη» του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής, μετά την σύμπραξη που αποφάσισαν οι επικεφαλής τους, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Γκαράνης και ο κ. Πέτρος Ζωγράφου. Με αυτό τον τρόπο οι 18 σύμβουλοι της της Κοινωνίας Πολιτών ενώνονται με τους 3 από το «Ξε-Κίνημα για την Πόλη», δίνοντας στη νέα συμπολιτευόμενη παράταξη 21 συμβούλους και την απόλυτη πλειοψηφία στο 41μελές Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κομοτηνής.

Από την κατάθεση του πρακτικού, οι συμπράττουσες παρατάξεις αποτελούν ενιαία παράταξη που εισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

 

Θρακική Αγορά

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος