ΔΙΑΦΟΡΑ

Τα δρομολόγια της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας Ροδόπης

Το πρόγραμμα των δρομολογίων που θα πραγματοποιήσει η Κινητή Αστυνομική Μονάδα Ροδόπης το χρονικό διάστημα από 5 Οκτωβρίου έως 11 Οκτωβρίου έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση ΑΜΘ.

Σύμφωνα με αυτό:

Ιστορικό

Θρακική Αγορά

Μedia Group

Θρακική Αγορά FB

Ποπολάρος

Εvros24