ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Την Πέμπτη 23/12 η 19η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από απόφαση του Προέδρου του, θα προβεί σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 23-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:

        Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

        Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. MW, στη θέση ‘’ΘΩΡΑΚΑΣ’’ και συνοδά, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αρριανών, Π. Ε. Ροδόπης» (ΠΕΤ 2004288227)

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 • MW, στη θέση ‘’ΣΤΗΘΩΜΑ – ΧΟΥΧΟΥΛΗ ΡΑΧΗ – ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΕΤΡΕΣ’’ και συνοδά έργα οδοποιίας πρόσβασης, κατασκευή δικτύου μέσης τάσης και κατασκευή υποσταθμού ανύψωσης τάσης 33/150kV σε γήπεδο στη θέση ‘’ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ΄΄ πλησίον του οικισμού Διώνης (τμήμα αγροτεμαχίων 1511 και 1498, Διανομής Διώνης), εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, της Π. Ε. Ροδόπης», της εταιρείας «ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΕNERGOPLAN O.E.)(ΠΕΤ 2107574226).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 • MW, στις θέσεις ‘’ΦΕΡΕΣ 1’’, ‘’ΦΕΡΕΣ 4’’, ‘’ΦΕΡΕΣ 5’’, ‘’ΦΕΡΕΣ 8’’, ‘’ΦΕΡΕΣ 9” και ‘’ΦΕΡΕΣ 10’’ στην περιοχή αγροκτήματος Καβησού (διανομής 1932 και 1953) και συνοδά έργα κατασκευής δικτύου μέσης τάσης και κατασκευή υποσταθμού ανύψωσης τάσης 20/150kV σε γήπεδο εμβαδού 19.290,19τμ (γεωτεμάχια 951/961 αγροκτήματος Καβησού) στη Δ. Ε. Φερών, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π. Ε. Έβρου. (ΠΕΤ 2107587020).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 • Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ΆΛΦΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε για το εμπορικό κέντρο με την επωνυμία «FLAMINGO RETAIL PARK» σε γήπεδο έκτασης 120.205,28τμ στη θέση «ΝΕΡΟΠΗΓΗ», αγροκτήματος Ζυγού της Τ. Κ. Διομήδειας, της Δ. Ε. Βιστωνίδας, Δήμου Αβδήρων, Π. Ε. Ξάνθης. (ΠΕΤ 2103500720).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 • Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση της υπ’ αριθμό 2481/18-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΓΔΟΡ1Υ-8ΚΦ) απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 16,4MW, στη θέση ΄΄ΠΑΠΑΔΙΑ΄΄ και συνοδά έργα εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Κομοτηνής και Αρριανών, Π. Ε. Ροδόπης.»της εταιρείας «ΝΙΑΤΑ ΑΙΟΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».(ΠΕΤ 2002252928).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 • Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)του ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ για το έργο: «Μετεγκατάσταση μονάδας οστρακοκαλλιέργειας στην περιοχή Αγίασμα του Όρμου Καβάλας» της Π. Ε. Καβάλας,  (ΠΕΤ 2010381628)

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 • Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)της εταιρείας ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑΥΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ετου έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία τριών φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 40,5MW, στις θέσεις ‘’ΕΡΗΜΟΣ I΄΄, ‘’ΕΡΗΜΟΣ  II’’, ‘’ΕΡΗΜΟΣ ΙΙΙ’’ και ‘’ΤΑΥΡΗ ΙΙ’’ και συνοδά έργα κατασκευής δικτύου μέσης τάσης και κατασκευή υποσταθμού ανύψωσης τάσης 20/150kV σε γήπεδο εμβαδού 15026,24τμ. (τμήματα κληροτεμαχίων 68, 69, 70 αγροκτήματος Ταύρης), εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου της Π. Ε. Έβρου.»(ΠΕΤ 2108602927).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 • Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)της εταιρείας ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΚΕ  αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 99.273,82 τμ που βρίσκεται στην θέση «Καρυδιές», στην περιοχή του Δήμου Δράμας, Π.Ε. Δράμας. (ΠΕΤ 2102483225).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 • Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΡΑΝΟΥ αναφορικά για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 23.378,43τμ (Φ 5868), που βρίσκεται στη θέση «Καλλίδρομον», Τ. Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.(ΠΕΤ 2108603321).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΡΑΝΟΥ αναφορικά για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 22.146,25τμ (Φ 5870), που βρίσκεται στη θέση «Καλλίδρομον», Τ. Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.(ΠΕΤ 2108603420).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)αναφορικά με την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου της ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ έκτασης 98.689,18 τ.μ. στη θέση «Δροσερό Ρέμα» της Τ.Κ. Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας. (ΠΕΤ 1903061529).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 72MW, στη θέση ΚΟΣΣΟΣ στην περιοχή αγροκτήματος Κοσσού,Δ. Τοπείρου, ΠΕ Ξάνθης, της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ. (ΠΕΤ 2106561026)

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 19,98MWp σε έκταση 241,9τμ. στη θέση «Πετρούσα – Τσακαλότοπος» στην περιοχή της Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης της Π. Ε. Δράμας, από την εταιρεία ΕΚΟΕΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ι.Κ.Ε, (ΠΕΤ 2106559822).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 19,98MWp σε έκταση 279,48τμ. στη θέση «Πετρούσα – Σταλίσματα» στην περιοχή της Δ. Ε. Προσοτσάνης του Δήμου Δράμας της Π. Ε. Δράμας, από την εταιρεία ΕΚΟΕΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ι.Κ.Ε, (ΠΕΤ 2106564426)

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση και λειτουργία δυο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 37,98MWp σε έκταση 473,78τμ. στη θέση «Ξηροπόταμος – Σταλίσματα» στην περιοχή της Δράμας, του Δήμου Δράμας της Π. Ε. Δράμας, από την εταιρεία ΕΚΟΕΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ι.Κ.Ε, (ΠΕΤ 2107569028).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση και λειτουργία τεσσάρων (4) φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 79,92MWp σε έκταση 1219,10334τμ. στις θέσεις «Πετρούσα – Σταλίσματα» και «Ξηροπόταμος – Κατεβασιές» στην περιοχή των Δ. Ε. Προσοτσάνης και Δράμας των Δήμων Προσοτσάνης και Δράμας αντίστοιχα της Π. Ε. Δράμας, από την εταιρεία ΕΚΟΕΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ι.Κ.Ε, ΠΕΤ 21116500129

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. της εταιρείας «MARMOR SG AE» αναφορικά με την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 83.338 τ.μ. στη θέση «Αγία Παρασκευή» της Τ.Κ. Οχυρού του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας. (ΠΕΤ 2107575223)

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος