ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Την πρόοδο των έργων, σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ανακοίνωσε ο απερχόμενος περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος

“Ανακοινώνουμε, σήμερα,  την πρόοδο των έργων που η διοίκησή μας έχει δρομολογήσει, για να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας σε ποια φάση βρίσκεται η πορεία υλοποίησής τους, στη λήξη της θητείας μας.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για  έργα που:

  • είτε εκτελούνται αυτή τη στιγμή,
    • είτε βρίσκονται σε διαδικασία διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου,
    • είτε έχουν δεσμευμένους πόρους για την υλοποίηση τους,
    • είτε έχει προχωρήσει η ωρίμανση τους και η προετοιμασία του φακέλου τους, προς ένταξη.

Τα έργα αυτά, εκτελούνται από τις τεχνικές μας υπηρεσίες σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και αφορούν: οδικά έργα , αντιπλημμυρικά έργα, έργα πρωτογενούς τομέα, κτιριακά έργα κα.

Το τεχνικό πρόγραμμα που υλοποιούμε περιλαμβάνει περισσότερα από 400 έργα, εκ των οποίων τα σημαντικότερα περιγράφουμε παρακάτω.

Ευχαριστώ όλα τα στελέχη της Περιφέρειας για την καλή συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια”.

Χρήστος Μέτιος

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος