ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το μήνυμα της Κυριακής

Καθώς πορευόμαστε από την εορτή της Αναλήψεως στην εορτή της Πεντηκοστής, ουσιαστικά καθώς περνάμε από την εορτή της δόξας της ανθρώπινης φύσεως στην εορτή του φωτισμού της, έρχεται η Εκκλησία μας να παρεμβάλει στη σημερινή Κυριακή τη μνήμη των Αγίων Πάτερων που συγκρότησαν την Α’ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας, μια εορτή που έχει κατ’ εξοχήν να κάνει με την αλήθεια της πίστεως.

Όχι όμως με την πίστη ως ιδεολόγημα, ως θεωρητικό ανάπτυγμα που το προσεγγίζει και το διαχειρίζεται ο εγκέφαλος με τη λογική ή με την απομνημόνευση, αλλά την πίστη στην πραγματική της διάσταση, στην ουσιαστική της υπόσταση, την όντως αλήθεια.

Η σημερινή ευαγγελική περικοπή αποτελεί μέρος της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου μας. Ο Χριστός μας ετοιμάζεται για την εκούσια σταυρική του θυσία και προσεύχεται. Χαρακτηριστική η έναρξη της προσευχής του: «ελήλυθεν η ώρα». Έφθασε η ώρα για την οποία συντελέστηκε η σάρκωσή Του.

Και ενώ «ελήλυθε η ώρα» της μοναδικής θυσίας, ο Χριστός μας προσεύχεται όχι για τον εαυτό του, αλλά για την Εκκλησία του, για τον κάθε άνθρωπο, για τον κάθε πιστό. Και ενώ πορεύεται προς τον θάνατο, προσεύχεται για τον επίγειο εν Πνεύματι τρόπο υπάρξεως όλων μας, με κύρια προοπτική την αιώνια ζωή.

Πριν γευθεί τον θάνατο ο Κύριος των πάντων, μας προσανατολίζει προς την αιώνια ζωή, χωρίς να κηρύττει ή απλώς να μιλά γι’ αυτήν. Μόνο προσεύχεται γι’ αυτή ως τον μοναδικό σκοπό της ζωής μας. Η πρώτη φορά που ο Χριστός αναφέρεται με τόση σαφήνεια και πόθο στην αιώνια ζωή είναι η αρχιερατική προσευχή του!

Πριν γευθεί τον θάνατο ο Κύριος των πάντων, μας προσανατολίζει προς την αιώνια ζωή, χωρίς να κηρύττει ή απλώς να μιλά γι’ αυτήν. Μόνο προσεύχεται γι’ αυτή ως τον μοναδικό σκοπό της ζωής μας. Η πρώτη φορά που ο Χριστός αναφέρεται με τόση σαφήνεια και πόθο στην αιώνια ζωή είναι η αρχιερατική προσευχή του!

Κι εκεί ορίζει την αιώνια ζωή ως γνώση! «Αυτή δε εστίν η αιώνιος ζωή ίνα γινώσκωσί σε  τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν». Προσδιορίζεται η γνώση, όχι ως κάτι το στυγνά διανοητικό, το ψυχρά λογικό ή πληροφοριακό στοιχείο. Αλλά ως βίωμα, συνειδητή επικοινωνία και μυστηριακή συνάντηση με τον Θεό ως πηγή της ζωής! Γι’ αυτό και η γνώση αυτή ταυτίζεται με την πίστη!

Μάλιστα χρησιμοποιείται ο ενεστώτας «γινώσκωσι» για να φανεί το διαρκώς αυξητικό της γνώσεως αυτής. Όπως άπειρος είναι ο Θεός και αιώνια είναι η ζωή μαζί του, έτσι διαρκώς αυξανόμενη χωρίς να φθάνει σε όρια είναι και η γνώση του. Οι Πατέρες της Εκκλησίας που γιορτάζουμε σήμερα κάνουν λόγο για τρία στάδια της πνευματικής πορείας του ανθρώπου, την κάθαρση, τον φωτισμό και την θέωση.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος