ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

175 νέους ΚΑΔΟΥΣ τοποθέτησε ο ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ιάσμου συνεχίζει να φροντίζει για την αναβάθμιση του τομέα της καθαριότητας.

Η προμήθεια νέων κάδων εντάσσεται στα σχέδια της δημοτικής αρχής κι αποσκοπεί τόσο στην κάλυψη αναγκών υγιεινής συλλογής των απορριμμάτων όσο και στην αισθητική εξυγίανση.

Στο πλαίσιο αυτό, τοποθετήθηκαν 175 νέοι κάδοι σε Φωλεά, Δύμη, Αγίασμα, Σώστη και Πολύανθο.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος