ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2o ΕΠΑ.Λ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΕΠΕΙΓΟΝ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους γονείς, κηδεμόνες, ενήλικεςμαθητές /τριες που έκανανηλεκτρονικήεγγραφή στο σχολείο μας στην AΛυκείου για το Σχολικόέτος 2021-2022, ότι έχουν εγγραφεί στο Σχολείο μας συνολικά 153 μαθητές-μαθήτριες. Το όριο για την ασφαλή και εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά απρόσκοπτηλειτουργία του σχολείου μας είναι 125 μαθητές –μαθήτριες.Αναγκαζόμαστε ,λοιπόν ,εκ των πραγμάτων να προβούμε σε Δημόσια Κλήρωσηεφαρμόζοντας τις εγκυκλίους: α)Φ13α/72370/Δ4 – 17/06/2021, β)Φ13α/77656/-30/06/2021 του Υπουργείου μας , που το περιεχόμενό τους αφορά διευκρινήσεις σχετικά με τις εγγραφές μαθητών/τριών στα ΕΠΑ.Λ για το Σχολικό έτος 2021-22 .

Η ΔημόσιαKλήρωση θα γίνει σε χώρο του Σχολείου μας ειδικά διαμορφωμένο, ώστε και να διασφαλιστεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων αλλά και να τηρηθούν τα μέτρα αποφυγής συνωστισμού λόγω Covid-19. Θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και δυνατότητα εξαποστάσεως μετάδοσης-παρακολούθησης στο σύνδεσμο Webex του Διευθυντή του Σχολείου μας https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stamkiouts την Πέμπτη 15/07/2021 και ώρα 13.00.

Στη Δημόσια Κλήρωση για να διασφαλιστεί ότι θα είναι αμερόληπτη και έγκυρη θα συμμετέχουν ο Διευθυντής του σχολείου μας, η Υποδιευθύντρια του σχολείου μας,οι 2 Τομεάρχες του σχολείου μας,εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείουμας, ο Πρόεδρος του 15μελους μαθητικούσυμβουλίου του σχολείουμας και ο Πρόεδροςτης Σχολικής Επιτροπής των σχολείων του ΔήμουΚομοτηνής. Δεν θα ανακοινωθούνονόματακληρωθέντωνμαθητώνμαθητριώναλλάαριθμοίαιτήσεων που υποβλήθηκαν για εγγραφή.

Όσοιμαθητές –μαθήτριες δεν κληρωθούν μπορούνσύμφωνα με τις σχετικέςεγκυκλίους που προαναφέρθηκαν να εγγραφούν σε άλλο σχολείο Λυκειακής βαθμίδας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση σας.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος